allergievrijkoken.be
Lesley Van Hul

Wat is een voedselallergie?

Bij een voedselallergie reageert het afweersysteem van het lichaam op bepaalde stoffen in de voeding, ook allergenen genoemd. Deze reacties kunnen op diverse plekken van het lichaam plaats vinden, zoals reacties van de huid, luchtwegen, mond, keel, maag en darmen. De klachten kunnen optreden binnen enkele minuten tot zelfs een dag na het eten van het voedingsmiddel. Een enkel spoortje kan een reactie geven.

Diverse testen kunnen mogelijke allergenen aantonen; via bloedtesten en huidpriktesten. Deze uitslagen moeten door een allergoloog , arts , ziekenhuis op gebied van allergie worden beoordeeld. Hierna wordt een dieet opgesteld

Wat is een voedselintolerantie?

Bij een intolerantie is er sprake van een andere reactie; het afweersysteem wordt niet gebruikt maar bepaalde stoffen geven de klachten. Reacties kunnen op diverse plekken van het lichaam plaats vinden, zoals reacties van de huid, luchtwegen, maag en darmen. De hoeveelheid van een voedingsmiddel, wat klachten kan geven, is per persoon en omstandigheid verschillend.
Bekende intoleranties zijn lactose-intolerantie, histamine-bevattende en biogene aminen.
Er zijn diverse testen om een lactose-intolerantie aan te tonen, maar elimineren (weglaten) –belasten zorgt voor meer inzicht. Voor de meeste triggers zijn er geen testen. Door middel van een eliminatie dieet kan dit een oplossing bieden.

Wat is een kruisreactie?

In verschillende voedingsmiddelen komen soms dezelfde allergenen voor. Als er antistoffen gevormd worden tegen allergenen die aanwezig zijn in verschillende voedingsmiddelen dan treden er kruisreacties op: de allergische afweerstoffen kunnen het onderscheid niet maken tussen een allergeen aanwezig in het ene voedingsmiddel en hetzelfde allergeen aanwezig in het andere voedingsmiddel. De kans op kruisreacties is groter naar mate de voedingsmiddelen biologisch verwant zijn.

Er komen echter ook kruisreacties voor tussen planten en dieren die niet verwant zijn aan elkaar. Het meest bekende voorbeeld hiervan is een kruisallergie tussen boompollen en bepaalde fruitsoorten en noten.

Koemelkallergie op zuigelingenleeftijd

Baby’s hebben vaak minder specifieke klachten van voedselallergie zoals buikkrampen, huilen en spugen na flesvoeding op basis van een koemelkallergie. Een negatieve allergietest sluit niet uit dat klachten toch veroorzaakt worden door koemelk. Eliminatie-provocatie testen geven vaak meer duidelijkheid.

Voedselallergie en eczeem

Eczeem verloopt zeer wisselend in de tijd en ernst en gaat altijd gepaard met jeuk, vooral ’s-nachts.
Er zijn veel factoren die het eczeem in negatieve of positieve zin kunnen beïnvloeden, zoals klimaat, stress en gebruik van zeep. Voeding kan bij jonge kinderen ook een negatieve invloed hebben op het eczeem. Om de rol van voeding bij eczeem uit te zoeken is het vermijden van bepaalde verdachte allergenen gedurende 4-6 weken nodig. Het eczeem zou dan moet verbeteren. Vervolgens worden de allergenen weer gegeven, waardoor het eczeem eventueel weer gaat verslechteren.

Lactose-intolerantie

Lactose is melksuiker en komt voor in melk en melkproducten. Het moet in de darm verteerd worden door het enzym lactase. Wanneer er te weinig lactase is kan de lactose niet verteerd worden en komt het in de dikke darm terecht en gaat daar klachten veroorzaken zoals winderigheid, darmkrampen en diarree of juist obstipatie.
Melkproducten leveren belangrijke voedingsstoffen zoals kalk en vitamine B2 en kunnen niet zomaar uit de voeding van uw kind worden weggelaten.Ik help bij het zoeken naar goede vervangingen .

Coeliakie

Coeliakie is een aandoening van de dunne darm. Als gevolg van een overgevoeligheid voor gluten (een eiwit wat voor komt in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut) ontstaat er een beschadiging aan de darmwand, waardoor voedingsstoffen minder goed kunnen worden opgenomen en er diverse klachten kunnen ontstaan zoals darmklachten, moeheid, lusteloosheid, bloedarmoede, botontkalking en groeiachterstand bij kinderen.
De enige therapie is een glutenvrij dieet.